Boni Puerii - adventní koncert

V sobotu 5. prosince 2015 se od 19:30 v Kostele sv. Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni uskuteční vánoční koncert Boni Pueri, jední se o chlapecký sbor patřící mezi nejvýznamnější evropská hudební tělesa.